معرفی کوتاه کیت H.pylori stool

هلیكوباكتر پیلوری یک باكتری كه در لایه موكوزای معده یافت می‌شود. گاستریت مزمن Atrophic gastritis، زخم معده، زخم اثنی عشر و آدنوكارسینوم Adenocarcinoma معده که نوعی سرطان معده ا‌ست، می‌تواند با وجود این باکتری در سیستم گوارش بدن ارتباط داشته باشد.

تشخیص هلیكوباكتر پیلوری به دو روش کلی تقسیم می‌شود:

۱- روش تهاجمی، که با استفاده از آندوسکوپی و بیوپسی معده، برای انجام تست‌های هیستوپاتولوژی، تست اوره آز و PCR صورت می‌گیرد. این روش‌ها اغلب پرهزینه و برای بیمار ناخوش‌آیند است.

۲- روش‌های غیر تهاجمی: شامل تست‌های سرولوژی، تست بررسی آنتی‌ژن در مدفوع و تست UBT. تست سرولوژی که پاسخ سیستم ایمنی در مواجه با باکتری را مشخص می‌کند. تست UBT، پرهزینه‌ است و بیش‌تر اوقات می‌تواند دارای نتایج مثبت کاذب به دلیل وجود باکتری مشابه هلیكوباكتر پیلوری داشته باشد. و تست بررسی آنتی‌ژن در مدفوع که حضور خود باکتری در دستگاه گوارش را به صورت قطعی اثبات می‌کند.

مزایای کیتH.Pylori stool پیشتازطب برای آزمایشگاه‌ شما چیست؟

روش کار ساده و با شست و شوی تک مرحله‌ای

اگر محلول‌های شما به هر علتی تمام شد، تا پایان تاریخ انقضای کیت محلول جدید برای آزمایشگاه شما ارسال می‌شود.

این کیت دارای نشانCE  اتحادیه اروپا و تنها کیت تولید داخل با تکنولوژی بومی است.

کیت‌های 48 و 96 تستی همراه با یک بسته تیوب استخراج بسته بندی شده‌اند.