کیت الایزای HE4

کیت HE4

Antibody Sandwich

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

99%

اختصاصیت تست

75 دقیقه

زمان کل انجام تست

Human Epididymis Protein 4 توسط بیشتر (نه همه) سلول‌های سرطانی اپیتلیال تخمدان ساخته و به عنوان تومورمارکر شناخته می‌شود. برای اندازه‌ گیری سطح این پروتئین در خون “تست “HE4 درخواست می‌شود. در بیماری سرطان اپیتلیال تخمدان سطح ” “Human Epididymis Protein 4خون زنان افزایش می‌یابد.
سرطان تخمدان پنجمین عامل مرگ و میر ناشی از ابتلا به سرطان در زنان است. طبق گفته انجمن سرطان آمریکا (ACS) خطر ابتلا به این سرطان 1 به 75 و خطر مرگ و میر 1 به 100 است. شایع‌ترین سرطان تخمدان، سرطان” اپیتلیال تخمدان” است. در این سرطان سلول‌های پوششی تخمدان با رشد غیرطبیعی حدود 80 تا 90 درصد تخمدان را درگیر می‌کنند

مشخصات فنی HE4 مشخصات فنی HE4
Antibody Sandwich
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
μl 20 , 100
Required Samplers​
30 + 30 + 15 min (in 25⁰C)
Incubation time​
Two Controls
Control
0 , 25 , 100 , 200 , 400 , 800 pmol/L
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1