کیت الایزای H Pylori Stool

کد محصول: PT-HPS-96

کیت الایزای H Pylori Stool

Antibody Sandwich

اساس تست کیت

Asset 2

۹۶ تستی

سایز پکیج‌ها

۹۹٪

اختصاصیت تست

۷۵ دقیقه

زمان کل انجام تست

هلیكوباكتر پیلوری یک باكتری كه در لایه موكوزای معده یافت می‌شود. گاستریت مزمن Atrophic gastritis، زخم معده، زخم اثنی عشر و آدنوكارسینوم Adenocarcinoma معده که نوعی سرطان معده ا‌ست، می‌تواند با وجود این باکتری در سیستم گوارش بدن ارتباط داشته باشد.
تشخیص هلیكوباكتر پیلوری به دو روش کلی تقسیم می‌شود: 1- روش تهاجمی، که با استفاده از آندوسکوپی و بیوپسی معده، برای انجام تست‌های هیستوپاتولوژی، تست اوره آز و PCR صورت می‌گیرد. این روش‌ها اغلب پرهزینه و برای بیمار ناخوش‌آیند است. 2- روش‌های غیر تهاجمی: شامل تست‌های سرولوژی، تست بررسی آنتی‌ژن در مدفوع و تست UBT. تست سرولوژی که پاسخ سیستم ایمنی در مواجه با باکتری را مشخص می‌کند. تست UBT، پرهزینه‌ است و بیش‌تر اوقات می‌تواند دارای نتایج مثبت کاذب به دلیل وجود باکتری مشابه هلیكوباكتر پیلوری داشته باشد. و تست بررسی آنتی‌ژن در مدفوع که حضور خود باکتری در دستگاه گوارش را به صورت قطعی اثبات می‌کند.

مشخصات فنی H Pylori Stool مشخصات فنی H Pylori Stool
Antibody Sandwich
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
μl 25 , 100
Required Samplers​
15 + 60 min (37°C)
Incubation time​
two controls: negative & positive
Control
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1