کیت الایزای SARS-CoV-2-Ag

کد محصول: PT-SARS-CoV-2-Ag -96

کیت SARS-CoV-2 Ag

Antibody Sandwich

اساس تست کیت

Asset 2

96 تستی

سایز پکیج‌ها

98

اختصاصیت تست

105 دقیقه

زمان کل انجام تست

ويروس SARS-CoV-2 که در سال 2019 در ووهان چين کشف شده و عامل بيماري COVID-19 ميباشد، يک کروناويروس RNA دار تک رشتهاي است. ژنوم اين ويروس شباهت بسياري با ديگر کروناويروسها بالاخص ويروس SARS-CoV و ويروسهاي کروناي خفاش دارد. اين ويروس در انسان باعث ايجاد عفونت و مشکلات تنفسي شديدي ميشود. پروتئينها(آنتيژنها)ي زيادي در ساختار اين ويروس شرکت دارند که شامل آنتيژنspike(S), envelope(E), membrane(M)M وnucleocapsid(N)M ميباشند و تحقيقات نشان داده است آنتيژن N به عنوان فراوانترين آنتيژن اين ويروس بهترين گزينه براي استفاده در روشهاي تشخيصي ايمونولوژيک ميباشد. اين ويروس از طريق انتقال فرد به فرد و توسط قطرات (Droplets) تنفسي ايجاد شده با سرفه يا عطسهي بيماران مبتلا به اين عفونت افراد جديد را آلوده ميکند.
کيت الايزاي SARS-CoV-2 پيشتاز طب با تشخيص کيفي حضور اين آنتي ژن از سواپ گرفته شده از نازوفارنکس انسان در بيماران مشکوک ميتواند نقش تعيين کنندهاي در تشخيص اين بيماري داشته باشد.

مشخصات فنی SARS-CoV-2-Ag مشخصات فنی SARS-CoV-2-Ag
AntiBody Sandwich(Antigen Capture)
Assay Type​
Ready to use
Chromogen Substrate​
Ready to use
Conjugate
100, 200 µl
Required Samplers​
60 + 30 + 15 min (in 37⁰C)
Incubation time​
Two controls: Negative & Positive
Control
Standards
New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1