کیت استخراج RNA ویروس کرونا

این کیت جهت استخراج RNA ویروس کرونا با استفاده از روش ستونی برای محیط انتقال ویروس طراحی گردیده است. کیت قادر به استخراج مقادیر بسیار کم RNA ویروس از نمونه می باشد. ماده ژنتیکی استخراج شده قابلیت استفاده در فرآیند فرودستی RT-PCR را دارد.

مزایای کیت استخراج RNA

کالکشن تیوب مجزا برای تمام مراحل

بافر های آماده مصرف

خلوص استخراج بالا

دور سانتریفیوژ یکسان طی انجام تست

کیفیت قابل رقابت با برند های خارجی