کیت بیوشیمی کالیبراتور lipid

کد محصول: PTCC6002

Lipid کالیبراتور

کالیبراتور لیپید جهت کالیبراسیون در سنجش C-HDL و C-LDL استفاده می گردد .

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1