کیت بیوشیمی HDL-C

کد محصول: PT10040

HDl c

توانایی تعیین سطح HDL-C درنمونه های سرم و پلاسما

عدم تداخل آنالیت های مزاحمی همچون هموگلوبین، بیلی روبین، تری گلیسرید و...

قابلیت اندازه گیری تقریبا 187 تست HDL-C در دستگاه های سری هیتاچی

در دسترس بودن پارامترهای انواع اتوآنالایزرها و قابلیت نصب بر روی آنها

کاهش غلظت HDL-C یکی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروسیس می باشد. کاهش غلظت HDL-C با بیماری قلبی-عروقی، هایپرلیپدمیا، سیگار کشیدن، چاقی، دیابت و بیماری های کبدی مرتبط است و افزایش غلظت HDL-C نتیجه مصرف مشروبات الکلی و ورزش ملایم می باشد. بعلاوه، فاکتورهایی مانند سن، جنس و ویژگی- های ارثی، بر روی غلظت آن موثر هستند. در این سیستم سنجش، HDL-C بصورت انتخابی بصورت محلول در می آید تا بتواند به سرعت با سیستم آنزیمی استفاده شده واکنش دهد. این ویژگی از طریق استفاده از یک دترجنت خاص که بطور اختصاصی با HDL واکنش می دهد و با سایر لیپوپروتییین ها ( LDL ،VLDL، شیلومیکرون ) واکنش نمی دهد اعمال می گردد. بنابراین، HDL-C به گونه ای اختصاصی اندازه گیری می شود .

مشخصات:

کیت بصورت مایع و آماده مصرف
طول موج خوانش 600 نانومتر
قابلیت انجام تست بصورت دستی و دستگاهی
توانایی تعیین سطح HDL-C درنمونه های سرم و پلاسما
پایداری معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد، تا پایان تاریخ انقضاء کیت
قابلیت اندازه گیری HDL-C تا غلظت 150 میلی گرم در دسی لیتر بصورت خطی و بدون نیاز به رقیق سازی
عدم تداخل آنالیت های مزاحمی همچون هموگلوبین، بیلی روبین، تری گلیسرید و…
قابلیت اندازه گیری تقریبا 187 تست HDL-C در دستگاه های سری هیتاچی
در دسترس بودن پارامترهای انواع اتوآنالایزرها و قابلیت نصب بر روی آنها
کالیبراسیون کیت بصورت خطی و با روش End Point

New Project (34)
ISO en_1-4
ISO en_1-3
ISO en_1-2
ISO en_1-1