آکادمی پیشتازطب

Asset 1

ویدیوهای آموزشی

معرفی کیت جدید HE 4 شرکت پیشتاز طب

معرفی کیت جدید Anti dsDNA شرکت پیشتاز طب

روش سنجش آنتی بادی‌های خنثی کننده در ویروس کووید 19

انواع تست‌های سنجش آنتی بادی علیه ویروس کووید 19

معرفی کیت H.pylori شرکت پیشتاز طب

طریقه استفاده از کیت کلپروتکتین شرکت پیشتاز طب

الگوریتم تست تشخیص HIV مورد تایید سازمان WHO

طریقه استفاده از کیت HIV نسل چهار شرکت پیشتاز طب

مجله خبری پیشتاز طب

Pishtazteb Online Magazine

آکادمی پیشتاز طب

Pishtazteb Academy
اچ پایلوری
روز جهانی هپاتیت
Anti-Mullerian Hormone (AMH)

طریقه استفاده از کیت ویتامین D شرکت پیشتاز طب