[AFP] کُد: PT-AFP-96

AFP اصلی ترین پروتئین در جریان خون جنین بوده که ابتدا توسط کیسه زرده و سپس کبد سنتز می شود. AFP از سرم جنین به سرم مادر نیز وارد شده بنابراین در دوران بارداری بویژه در سه ماهه سوم مقدار آن در سرم مادر افزایش می یابد. غلظت AFP در سرم مادر در هفته 10 بارداری در حدود 5 نانوگرم در میلی لیتر می رسد و غلظت آن به میزان 15 درصد به ازای هر هفته افزایش می یابد بطوری که در هفته 25 بارداری به حدود 180 نانوگرم در میلی لیتر خواهد رسید و مقدار آن پس از زایمان به حدود 2 نانوگرم در میلی لیتر می رسد. افزایش سطح سرمی در بیماری های مختلفی دیده می شود که میتوان به کارسینوم سلول کبدی و برخی از تومورهای بیضه در بالغین اشاره کرد. علاوه بر این در تومورهای بدخیم کودکان نظیر هپاتوبلاستوم و نفروبلاستوم نیز افزایش می یابد. بطور غیر شایع به دنبال متاستاز بدخیمی های دستگاه گوارش به کبد ممکن است افزایش مشاهده شود. امروزه اندازه گیری در مایع آمنیوتیک و سرم مادر بطور گسترده به منظور تشخیص قبل از تولد نقص لوله های عصبی در جنین NTD مورد استفاده قرار می گیرد.


مزایا :

  • سهولت روش انجام آزمایش
  • آماده مصرف بودن کلیه محلول ها
  • عدم وجود اثر هوک تا غلظت های 50 میکروگرم بر میلی لیتر
  • حساسیت 1 نانوگرم بر میلی لیتر
  • دارای مقادیر میانه (Median) جهت استفاده در تریپل مارکر و کوآد مارکر
  • دارای نشان CE
  • عدم نیاز به Shaker
  • کالبر شده در مقابل استاندارد  بین المللی WHO
  • بسته بندی های 96 و 48 تستی
Required Information About AFP
Assay Type Antigen Capture (Antibody Sandwich)
Chromogen Substrate Ready to use
Conjugate Ready to use
Controls 2 vials
Incubation time 30 + 30 + 15 min (Room Temperature)
Required Samplers 50 , 100 µl
Standards 0 , 5 , 20 , 50 , 100 , 200 ng/ml