[HBs Ab] کُد: PT-Anti HBs-96

هپاتیت B در اثر عفونت ویروسی (HBV) از خانواده هپادنا ویریده که حاوی ژنوم DNA حلقوی است ایجاد می شود. HBsAg گلیکوپروتئین سطح ویروس هپاتیت B می باشد. در بین آنتی ژنهای سطحی، شاخص a ( اسید آمینه 147-124 ) هدف مهم در پاسخ ایمنی هومورال است. اندازه گیری آنتی بادی بر علیه این آنتی ژن به عنوان شاخص مصونیت مورد استفاده قرار می گیرد. از نقطه نظر بیولوژیک پاکسازی ویروس بطور کلاسیک بوسیله ظهور آنتی بادی (anti-HBs) بر علیه آنتی ژن استرالیایی (HBs Ag) در پروفایل سرولوژیک مشخص می شود. افرادی که به صورت حامل مزمن ویروس می باشند آنتی ژن ویروس را برای سال ها در سرم خود دارند ولی آنتی بادی ضد HBs در آنها ظاهر نمی شود. وجود آنتی بادی دلیل بر روبرو شدن قبلی با عفونت، بهبودی و یا ایجادایمنی علیه هپاتیت B به وسیله واکسیناسیون می باشد. در کسانی که به هپاتیت B مبتلا شده اند Anti-HBs معمولا" در پایان دوره پنجره ای (Window Period) و متعاقب پاک شدن سرم از HBs Ag در خون ظاهر می شود و تیتر آن  تا سال ها بالا می ماند. عدم تولید  Anti-HBs پس از دوره پنجره ای موید ابتلای فرد به فرم مزمن بیماری است که این اتفاق تقریبا" در 5 درصد از مبتلایان بوقوع می پیوندد.

مزایا:

  • استفاده از روش Antigen Sandwich در طراحی این کیت
  • آماده مصرف بودن کلیه محلول ها
  • امکان تیتراسیون تا غلظت 200mIU/ml بدون نیاز به رقیق سازی سرم
  • عدم نیاز به Shaker
  • کالیبر شده در مقابل استاندارد بین المللی WHO
Required Information About HBs Ab
Assay Type Antibody Capture (Antigen Sandwich)
Chromogen Substrate Ready to use
Conjugate Ready to use
Control 1 vial
Incubation time 60 + 30 + 15 min in 37 0 c
Required Samplers 100 µl
Standards 0 , 10 , 50 , 100 , 200 mIU/ml