[(HIV 1&2 Ag-Ab (4th gen] کُد: PT-HIV 1,2 Ag-Ab-96

ویروس HIV یا ویروس نقص ایمنی اکتسابی از خانواده رتروویروسها می باشد که خود به دو زیر گروه (HIV1 (Type و HIV2 تقسیم می شود. ژنوم این ویروس از نوع RNA تک رشته ای و اندازه آن در حدود 7/9 کیلو باز است. سندرم نقص سیستم ایمنی اکتسابی (AIDS) توسط فعالیت این ویروس در انسان ایجاد می گردد. از نظر پراکندگی HIV1 تقریباً در تمام مناطق جهان یافت می گردد ولی HIV2 بیشتر مختص آفریقای غربی و مناطق محدود دیگری از جهان می شود. میانگین زمان مابین ورود ویروس به بدن تا ظهور علائم بیماری بیش از 8 سال می باشد. این ویروس در طی دوره نهفتگی طولانی مدت خود در بدن با تکثیر و رشد در سیستم ایمنی سلولی و تضعیف آن باعث ایجاد عفونتهای فرصت طلب قارچی، ویروسی و انگلی شده و نهایتاً مرگ بیمار را سبب می شود. جداسازی آنتی بادی اختصاصی تولید شده علیه آنتی ژنهای اختصاصی این ویروس در شناسایی افراد آلوده بسیار حائز اهمیت می باشد. از میان روشهایی که امروزه جهت تشخیص این بیماری کاربرد دارند روش EIA یا الایزا جهت بررسی اولیه و تست غربالگری استفاده می شود، که در واقع از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. نمونه های مثبت با این روش با روش تاییدی Western blot مجدداً تست شده و بررسی می گردند.

مزایا:

  • استفاده از روش  Antigen-Antibody Sandwich در طراحی کیت
  • سهولت روش انجام آزمایش
  • حساسیت و اختصاصیت بالا (تایید شده با پانلهای بین المللی BBI)
  • استفاده از سیستم آویدین-بیوتین جهت افزایش حساسیت کیت
  • عدم نیاز به Shaker
Required Information About HIV (4th gen)
Assay Type Antigen Sandwich-Antibody Sandwich
Chromogen Substrate Ready to use
Conjugate 1:concentrate(20X) (dilution1:20 with conjugate 1 diluent) 2: Ready to use
Controls 3 vials : negative & Ag positive & Ab positive
Incubation time 30 + 15 + 15+15 min in 37 0 c
Required Samplers 50 , 100 µl