[T3] کُد: PT-T3-96

T3همانند T4 درغده تیروئید ساخته می شود، البته فقط 20 درصد T3موجود در خون در تیروئید ساخته می شود و 80 درصد دیگر از تجزیه T4 در بافت ها ساخته می شود. قابل ذکر است که مقدار آزاد این هورمون نیز در خون بسیار کم بوده (0.3%) که می تواند به داخل بافت ها وارد شده و اثر خود را اعمال کند و بقیه این هورمون به صورت متصل با پروتئین ها است که اصلی ترین این پروتئین ها، تیروکسین بایندینگ گلوبولین (TBG) و آلبومین می باشند، T3 در سوخت و ساز سلولی بسیار موثر بوده و در رشد بدن و همچنین رشد و تمایز اعضاء جنسی نقش اساسی دارد. اندازه گیری Total T3 یک فاکتور مهم در بررسی اختلالات تیروئید بخصوص در هیپرتیروئیدیسم به شمار می رود. تقریبا در 5 تا 10 درصد افراد مبتلا به هیپرتیروئیدیسم تیتر T3 فاکتور بسیار ارزشمندی در بررسی عملکرد تیروئید نسبت به سایر آزمایشات می باشد. کیت حاضر قابلیت اندازه گیری و تیتراسیون هورمون T3را با اختصاصیت و حساسیت بسیار بالا دارا می باشد.

 

مزایا:

  • سهولت روش انجام آزمایش
  • محلول رنگزا و کونژوگه آماده مصرف
  • وجود یک مرحله شستشو در مراحل انجام تست
  • حساسیت 0.1ng/ml
  • دارای نشان CE
  • عدم نیاز به Shaker
  • بسته بندی های 96 و 192 تستی
Required Information About T3
Assay Type Competitive ELISA
Chromogen Substrate Ready to use
Conjugate Ready to use
Control 1 vial
Incubation time 30 + 30 + 15 min (Room Temperature)
Required Samplers 50 , 100 µl
Standards 0 , 0.5 , 1 , 2.5 , 5 , 10 ng/ml