[T4] کُد: PT-T4-96

هورمون تیروکسین (T4) درغده تیروئید از ید و تیروزین ساخته می شود و فقط 0.02 تا 0.03 درصد از این هورمون در خون بصورت آزاد وجود دارد  و بقیه این هورمون بصورت متصل با پروتئینها ست که اصلی ترین این پروتئینها، تیروکسین بایندینگ گلوبولین (TBG) می باشد، مقدار کل تیروکسین در خون  (Total T4) به عنوان یک فاکتور مهم در بررسی وضعیت تیروئید مطرح می باشد . بطور معمول در سرم افراد مبتلا به هیپر تیروئیدیسم مقدار T4 افزایش یافته و در افراد دچار هیپوتیروئیدیسم مقدار آن کاهش می یابد ولی در هر حال در مواردی که مقدار پروتئینهای متصل شونده به تیروکسین به دلایل فیزیولوژیک، ژنتیک و یا فارماکولوژیک به صورت نرمال نمی باشد ممکن است که اندازه گیری مقدار کل T4 به تنهائی نتواند فاکتور صحیحی در سنجش عملکرد تیروئید باشد .

مزایا:

  • سهولت روش انجام آزمایش
  • محلول رنگزا و کونژوگه آماده مصرف
  • تک مرحله ای بودن
  • حساسیت 0.4 میکروگرم بر دسی لیتر
  • دارای نشان CE
  • عدم نیاز به Shaker
  • بسته بندی های 96 و 192 تستی
Required Information About T4
Assay Type Competitive ELISA
Chromogen Substrate Ready to use
Conjugate Ready to use
Control 1 vial
Incubation time 60 + 15 min (Room Temperature)
Required Samplers 25 , 50 , 100 µl
Standards 0 , 2 , 4 , 8 , 12 , 20 µg/dl