۳۱

تیر

نخستین دوره آکادمی پیشتازطب در گرگان برگزار شد.

نخستین دوره آموزشی آکادمی پیشتازطب با عنوان «معتبرسازی روش‌های ایمونواسی» در مجتمع آموزش بهورزی معاونت بهداشت استان گلستان برگزار شد.

 

در این دوره‌ی آموزشی موضوعاتی هم‌چون؛ مقدمه‌ای بر سنجش ایمنی، اصول و طبقه‌بندی ایمونواسی، معتبرسازی و تصدیق الایزا، تجهیزات الایزا ، انجام صحیح الایزا Good ELISA Practice با ذکر نکات عملی مهم در انجام الایزا و ... توسط دکتر علی میرجلیلی آموزش داده شد. در نخستین دوره‌ی آموزشی آکادمی پیشتازطب در گرگان، ما میزبان شصت همکار از مراکز بهداشت استان گلستان بودیم و در پایان، دانش‌پژوهان آکادمی پرسش‌های تخصصی را خود را مطرح کردند.  

آکادمی پیشتازطب با هدف بهبود مهارت‌های فنی و به‌روز رسانی فرآیند‌های آزمایشگاهی دوره‌های آموزشی مختلفی رو با برنامه‌ای مشخص در شهرهای مختلف برگزار می‌نماید.

 

 

عکس‌های بیش‌تر در صفحه‌ی اینستاگرام پیشتازطب