۲۶

خرداد

کیت کالپروتکتین وارد مرحله تولید و عرضه به بازار شد

نتایج تست‌های کنترل کیفی کیت اندازه‌گیری کالپروتکتین مورد تایید واحد تضمین کیفیت شرکت پیشتازطب قرار گرفت و این کیت به زودی آماده عرضه به آزمایشگاه‌های کشور می‌شود.
کالپروتکتین یک بیومارکرر التهابی قابل اندازه‌گیری در مدفوع است و برای تشخیص افتراقی بیماری‌های التهابی و غیرالتهابی روده به‌کار می‌رود. این تست به عنوان یک آزمایش خط اول در تشخیص بیماری سندرم روده تحریک پذیر (IBS) استفاده می‌شود و می‌تواند بیماری التهابی روده (IBD) را رد نماید. در نتیجه از نیاز بیماران (IBS) به آندوسکوپی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش استرس، هزینه‌ و افزایش سرعت تشخیص بیمار می‌گردد.
گروه تحقیق و توسعه پیشتازطب