سوالات فنی

عملیات شستشو جهت جدا کردن ترکیبات باند شده به کف چاهک ها از آنهائیکه متصل نشده اند صورت می گیرد این عمل با خالی کردن مایع داخل چاهک ها و ریختن مایع شستشو به داخل آنها انجام می شود که معمولا ً حداقل باید سه بار این عمل را تکرار کرد.

محلولی که جهت شستشو استفاده می گردد باید دارای شرایط خاصی باشد مثلاً باید شرایط ایزوتونیکی ایجاد نماید تا بر پیوند آنتی ژن و آنتی بادی اثرسوء نداشته باشد یکی از بهترین محلول ها که بیشترین استفاده را جهت شستشو در الایزا دارد محلول PBS می باشد (آب معمولی به علت اینکه دارای شرایط یکسان و استیبل در مشخصاتی چون PH و مولاریته و... نمی باشد مایع چندان خوبی جهت شستشو نیست)

گاهی در برخی از محلول های شستشو از برخی دترجنت ها استفاده می گردد(مانندTween) تا قدرت شستشوی محلول افزایش یابد. باید توجه داشت که در صورت استفاده از دترجنت ها در محلول شستشو باید دقت شود که این دترجنت اثر سوئی بر روی آنتی ژن ها نداشته باشد(مانند اثر دناتوراسیون) در ضمن در موارد استفاده از دترجنت در محلول شستشو احتمال بوجود آمدن حباب در هنگام ریختن محلول شستشو در چاهک ها وجود دارد که این حباب ها می توانند از تماس محلول با کف چاهک ممانعت کرده و در نتیجه عملیات شستشو را درآن نواحی مختل کنند لذا باید از تشکیل حباب در چاهک ها در هنگام شستشو بشدت اجتناب ورزید.

شستشوی دستی (Manual Washing)   

در شستشوی دستی پلیت مهمترین نکته این است که تمام نقاط چاهک ها در تماس با محلول شستشو قرار گیرند و نباید هیچ گونه حباب هوائی ایجاد شود. 

شستشو با دستگاه های شستشوی پلیت یا استریپ

در این دستگاه ها سیکل های متعدد شستشو قابل برنامه ریزی است و این دستگاه ها باید بصورت روتین مورد معاینه قرار گیرند تا کارکرد آنها دائماً مورد تائید واقع شود زیرا ممکن است اشکالات خاصی که در آنها ایجاد می شود مانع شستشوی صحیح گردند(مانند مسدود شدن کانال های شستشو)   

 

** نکاتی مهم در شستشو ** 

- مراحل تهیه محلول شستشو را به دقت انجام دهید.

- صحت عمل دستگاه شستشو را روزانه و به صورت روتین چک کنید.

- از طراز بودن سطح پلیت در هنگام شستشو اطمینان حاصل کنید.

- مطمئن شوید که چاهک ها در هنگام شستشو کاملاً پر می شوند(در هنگام پر شدن چاهک ها سطح گنبدی مایع قابل مشاهده می باشد)

- ازخروج باقی مانده های کنژوگه در هنگام شستشو اطمینان حاصل کنید.

- در هنگام شستشو از سر ریز شدن محلول شستشو و ورود آن به چاهک های مجاور بپرهیزید.

- در دستگاه واشر فشار شستشو را کاهش داده و از فشارهای بالا استفاده نکنید.

- در هنگام شستشو باید طبق دستور کیت به تعداد دفعاتی که ذکر شده عملیات شستشو را انجام داد.

- بین هر مرحله شستشو پس از ریختن محلول شستشو 20 ثانیه وقفه ایجاد کنید.

- در هنگام خالی کردن و یا آسپیره کردن محلول شستشو اطمینان حاصل کنید که تمامی آن خارج میشود.

- پس از اتمام مراحل شستشو با برگرداندن پلیت بر روی کاغذ نم گیر ذرات باقی مانده را خارج کنید.     

 دلایل احتمالی و تصحیح ایراد


در زمان تست مواد داخل کیت به دمای اتاق رسانده نشده اند
*  مطمئن شوید که تمامی اجزای کیت به دمای اتاق رسیده اند ( 20 تا 25 درجه سانتی گراد)


مقدار نمونه برداری پائین (کمتر از مقدار لازم )است
* مطمئن شوید که نوک سمپلرها خوب و محکم فیت شده اند
** لوله سمپلرها را چک کنید تا گرفته نشده باشند
***  کالیبراسیون سمپلرها را چک کنید و در صورت عدم کالیبره بودن آنها باید کالیبره شوند 


محلول کروموژن - سوبسترا بدرستی تهیه نشده است
* محلول کروموژن سوبسترا را درست قبل ار استفاده آماده کنید
**  طرز تهیه محلول کروموژن - سوبسترا را در پروتوکول کیت بدقت مطالعه کرده و به آن عمل کنید 
 

آلودگی سوبسترا به اسید و یا آلودگی کنترل مثبت به باکتری 
* مجدداً تست را با اجزاءیک کیت تکرار کنید
 

زمان انکوباسیون خیلی کوتاه است
* کالیبراسیون تایمر را چک کنید
**  تایم انکوباسیون را ثبت کنید 
 

ورود رطوبت به کیسه حاوی پلیت
* عملکرد صحیح نم گیر داخل کیسه پلیت را بررسی کنید 
** استریپهائی که مصرف نمی شوند را در کیسه پلیت قرارداده و در آن را محکم ببندید
***  زمان باز کردن در ب کیسه پلیت را در بار اول برروی کیسه پلیت ثبت کنید 
 

دمای ناصحیح در مدت انکوباسیون 
* دمای انکوباتور و یا اتاق ( 20 تا 25 درجه سانتی گراد ) را بررسی کنید 
 

دمای اتاق برای انکوباسیون سوبسترا خیلی پائین است
*  دمای محیط کار را بررسی کنید 
 

شدت شستشو زیاد است 
* شدت فشار شستشو در سیستم شستشو را کاهش دهید 
 

مواد کیت قبل از استفاده خوب مخلوط نشده اند
* مواد را قبل از استفاده خوب مخلوط کنید 
 

در خلال انجام تست چاهکها خشک شوند 
* تمام مراحل انجام تست را بدون وقفه انجام دهید
 

 ضعف یا خرابی محلول متوقف کننده واکنش
*  افزودن محلول متوقف کننده واکنش سالم شدت رنگ را افزایش داده و باعث تثبیت رنگ میشود 
 

افزودن ناکافی آنزیم کنژوگه غلیظ به محلول رقیق کننده برای ایجاد محلول آماده کار
* کنژوگه را دوباره با صحت کامل تهیه کنید به طرز تهیه صحیح در پروتوکول کیت مراجعه کنید 
 

- سمپلرها را طبق دستور سازنده آنها مرتباً کالیبره کنید.

- از تماس نوک سمپلر از دیواره یک چاهک به چاهک دیگر بپرهیزید.

- از پاشیده شدن نمونه ها وسایر محلول ها به اطراف و سایر چاهک ها بپرهیزید.

- از خارج کردن محلول های باقیمانده در نوک سمپلر با فوت کردن بپرهیزید.

- برای هر نمونه یا محلول از نوک سمپلر جدید استفاده کنید.

- لوله سمپلر را جهت وجود قطرات و یا مواد خشک شده چک کرده و در صورت وجود آنها را پاک کنید.

- از فیت و محکم شدن نوک سمپلرها بر سر سمپلر اطمینان حاصل کنید. 

 دلایل احتمالی و تصحیح ایراد

 حجم غیر کافی از محلول شستشو بکار گرفته شده وسوبسترا با ذرات باقی مانده آنزیم کنژوگه در چاهکها واکنش داده
* در هنگام شستشو چاهکها را تا نزدیک به انتهای پر کنید

استفاده از آنزیم کنژوگه خیلی قوی
* محلول رقیق شده کنژوگه و طرز تهیه کنژوگه را چک کنید

وجود برخی فاکتورهای سرمی در سرم حرارت دیده
* سرم را حرارت ندهید

محلول سوبسترا را با کنژوگه آلوده است
* لوله سمپلر را برای وجود ذرات مایع یا خشک شده بازرسی کنید
** نوک سمپلر به حد کافی بلند باشد که مایع با انتهای لوله سمپلر تماس پیدا نکند

محلول سوبسترا تازه نیست
* محلول سوبسترا را پس از انقضاء تاریخ مصرف استفاده نکنید

پلیت قبل از خواندن ابزوربنس مدت زیادی مانده باشد
* بعد از افزودن محلول متوقف کننده واکنش حد اکثر تا 30 دقیقه ابزوربنسها رابخوانید

ظرف محتوی سوبسترا آلوده و کثیف است
* ظروف را قبل از استفاده چک کنید

در خلال انکوباسیون سوبسترا پلیت در مقابل نور قرار گرفته
* پس از ریختن محلول سوبسترا پلیت را در یک محل تاریک قرار دهید 

- تقریباً نیم ساعت قبل از شروع تست تمامی اجزای کیت را به دمای اتاق ( 20 تا 25 درجه سانتی گراد ) برسانید.

- دمای کلیه انکوباتورها را چک و تنظیم نمائید. بیاد داشته باشید که دمای پائین تر از حد لازم می تواند باعث کاهش جذب نوری شده و دمای بالاتر از آن می تواند باعث افزایش جذب نوری شود، در ضمن تبخیر مایع در چاهک ها می تواند باعث اثر لبه ای (Edge Effect) گردد که در نتیجه آزمایش اختلال ایجاد می کند.

- دمای مناسب برای انکوباسیون در دمای اتاق 20 تا 25 درجه سانتی گراد می باشد بنا براین دمای اتاق را با استفاده از ترمومتر حساس و کالیبره شده اندازه گیری کرده و تنظیم نمائید.

دستیابی به دمای کاملاً مناسب برای هر تست از ضروریات است بنابراین:

1- کالیبراسیون تایمرها را بررسی کنید و در صورت عدم دقت کافی آنها را تنظیم و یا تعمیر نمائید.

2- زمان انکوباسیون ها را ثبت نمائید.

3- پس از افزودن محلول متوقف کننده واکنش هر چه سریعتر جذب نوری ها را قرائت نمائید.

- قبل از باز کردن درب کیسه حاوی میکروپلیت آن را به دمای اتاق برسانید.

- بعد از افزودن سوبسترا پلیت را در جای تاریک قرار دهید.

- در هنگام خالی کردن پلیت باید دو طرف آن را طوری فشار دهید که استریپ ها نتوانند خارج شوند.

- اگر استریپ ها در هلدر خوب فیت نمی شوند ابتدا آنها را 180 درجه چرخانده و جا بزنید و اگر باز هم فیت نشدند از هلدر مناسب استفاده کنید.

- استریپ های استفاده نشده را همراه با نم گیر به داخل کیسه مخصوص برگردانده و در آن را خوب ببندید.

- در زمان باز کردن درب پلیت در بار اول تاریخ را روی کیسه پلیت یادداشت کنید.

- اثر انگشت ها را توسط محلول شستشو از روی پلیت پاک کنید و آن را خشک کنید.

- توجه کنید که در هنگام انجام مراحل تست مانند شستشو، ریختن محلول ها در چاهک ها و قرائت جذب نوری چاهک ها در جای خود باشند.

- قبل از قرائت جذب نوری زیر پلیت را با دستمال مخصوص بدون ذرات پخش شونده پاک کنید.

- در خلال انجام تست نباید اجازه داد که کف چاهک خشک شوند.  

 دلایل احتمالی و تصحیح ایراد 

 آلوده شدن چاهک های کنترل منفی با کنترل مثبت
* در هنگام عملیات شستشو از سر ریز شدن محلول شستشو از چاهکهای پلیت به یکدیگر اجتناب کنید.

آلوده شدن ویال کنترل منفی در هنگام شستشو
* پیپت و یا لوله های سمپلر و نوک سمپلر ها را چک کنید و در صورت وجود قطرات باقی مانده از قبل و یا مواد خشک شده در آنها باید تعویض شوند.
** همیشه ابتدا کنترل منفی را در چاهکها ریخته و بعد کنترل مثبت را بریزید. 
*** برای هر نمونه برداری از نوک سمپلر جدید استفاده کنید.
**** توجه داشته باشید که نوک سمپلر به اندازه کافی بلند باشد تا نمونه ها با انتهای لوله سمپلرتماس پیدا نکند.
***** تست را با مواد کیت تازه تکرار کنید 

 شستشوی ناکافی و یا آلوده شدن کنترل منفی با آنزیم کنژوگه
* در هنگام شستشو مطمئن شوید که تمامی باقیمانده های آنزیم کنژوگه از چاهک ها خارج شده اند
** تمامی نمونه ها و مواد را در مرکز کف چاهک ها بریزید و از تماس نوک سمپلر با دیواره و لبه چاهک ها بپرهیزید.
*** دوباره شستشو را تکرار کنید 

 اتصالات غیر اختصاصی آنتی بادیها
* این مورد مربوط به تولید کننده کیت می باشد و ممکن است عملیات بلاکینگ و یا سایر پروسه های جلوگیری کننده از مداخله آنتی بادیهای غیر اختصاصی خوب صورت نگرفته باشد.

 واکنش مستقیم کنژوگه با مواد کف چاهک ها
* این مورد نیز مربوط به تولید کننده می باشد و باید با تولید کننده تماس واکنش مستقیم کنژوگه با مواد کف چاهک ها حاصل شود