۲۷

تیر

آکادمی پیشتازطب

در فضای رقابتی امروز، دست‌یابی به نتایج آزمایشگاهی دقیق و قابل اطمینان اهمیت به‌سزایی دارد. در دنیایی که مدام در حال تغییر است، فراگیری دانش تنها گذرگاه استواری و استمرار جایگاه ماست.  آکادمی  پیشتازطب، دوره‌های آموزشی گسترده‌ای را برای جامعه‌ی آزمایشگاهی ایران طراحی نموده است. دانش‌پژوهان آکادمی در این دوره‌ها، روش‌های جدید و مهارت‌های ضروری را به‌دست خواهند آورد و مهارت‌های فنی خود را بهبود خواهند بخشید؛ در نتیجه فرآیندهای آزمایشگاهی مربوط به خدمات بیماران بهینه خواهد شد. در پایان، دانش‌پژوهان آکادمی گواهی‌نامه معتبر شرکت دانش‌بنیان پیشتازطب را دریافت خواهند کرد. این یک فرصت منحصربه‌فرد برای به‌روز رسانی و مدیریت آینده است.

 

 

برای آگاهی از زمان و چگونگی حضور در دوره‌های آموزشی آکادمی، عدد 1 را به سامانه پیامکی ما 300071402 ارسال نمایید.

 

رویدادهای مختلف شرکت پیشتازطب را در اینستاگرام دنبال نمایید.