۲۰

خرداد

یک عضویت محسوس

یک عضویت محسوس برای همه‌ی آزمایشگاه‌های ایران

شما می‌توانید با ارسال بارکد 10 کیت‌ تیروئیدی پیشتازطب، یک کیت هدیه بگیرید. با ارسال اولین بارکد، همکاران باشگاه مشتریان پیشتازطب با شما تماس می‌گیرند. تا پایان تیر ماه برای ارسال بارکدها فرصت دارید.

شماره پیامک 300071402

 

خبرهای ویژه‌ی این طرح را در صفحه‌ی اینستاگرام پیشتازطب دنبال کنید.