۲۰

مرداد

فایل آموزشی اصول فروش تلفنی

در پنجمین دوره آموزشی آکادمی پیشتازطب با عنوان «اصول فروش تلفنی» فایل PDF زیر تدریس شد، شما نمایندگان می‌توانید برای مرور مطالب محتوای آموزشی زیر را دانلود نمایید.

در این دوره‌ی آموزشی موضوعاتی هم‌چون آشنایی با روش فروش تلفنیف معایب و مزایای آن، تکنیک‌های مختلف فروش تلفنی و شرایط ویژه‌ی آن توسط جناب آقای پیمان معصومیان بررسی و آموزش داده شد.

 


دانلود فایل PDF