۲۰

اسفند

یک عضویت محسوس برای همه‌ی آزمایشگاه‌های ایران

شما می‌توانید با ارسال بارکد 10 کیت‌ تیروئیدی پیشتازطب، یک کیت هدیه بگیرید. با ارسال اولین بارکد، همکاران باشگاه مشتریان پیشتازطب با شما تماس می‌گیرند. تا پایان تیر ماه برای ارسال بارکدها فرصت دارید. 

شماره پیامک 300071402