شرکت پیشتاز طب در سالهای متمادی فعالیت خود موفق به کسب عناوین و افتخارات زیادی گردیده است. این افتخارات نشان از روند رو به رشد فعالیت های این شرکت و ارتقاء کیفیت فعالیت های آن می باشد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • جایزه تعالی سازمانی دو ستاره ( EFQM) در سال 1391 که نشان از موفقیتهای این سازمان در رسیدن به اهداف الگوی تعالی سازمانی دارد.
  • کسب جایزه بزرگ حکیم جرجانی به عنوان شرکت برتر آزمایشگاهی 1395
  • کسب عنوان صادر کننده نمونه در سالهای 1389 و 1394 که حاصل از فعالیت های مثمر ثمر این شرکت در بازار جهانی و ارز آوری در کشور می باشد.